Plan dnia

 1) plan dnia może ulec zmianie w zależności od indywidulanych potrzeb dzieci
2) wyjścia na spacer oraz zabawy na świeżym powietrzu uwarunkowane są warunkami atmosferycznymi